Usume innovaatilistesse ning kaasaegsetesse lahendustesse

AS Aegviidu Puit sai 2019.aastal meetme “Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud II – suurprojektid” raames toetust summas 461 991,50 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.02.2019-30.06.2020 ellu projekt AS Aegviidu Puit ressursitõhususe investeering”.

AS Aegviidu Puit projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi kompleksinvesteeringu uutesse freesi terapeadesse, sorteerimisliini modifitseerimisse ning uude suruõhusüsteemi, mille tulemusel paraneb ettevõtte energia- ja ressursitõhusus tootmisprotsessi optimeerimise tulemusel, mis võimaldab suurendada ressursitootlikkust toodanguühiku kohta, suurendada kvaliteetse saematerjali osakaalu toodangust ning vähendada tootmisjääke ja saematerjali defekte

KIK

AS Viru-Nigula Saeveski sai toetust digitaliseerimise teekaardi koostamiseks. Projekti raames viiakse ettevõttes läbi digitaliseerimisvõimekuse analüüs, et saada hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsaskohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ning ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Toetuse summa: 9 718,80 €.

Picture1