Usume innovaatilistesse ning kaasaegsetesse lahendustesse

AS Aegviidu Puit sai 2018.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust, mille abil viiakse perioodil 14.06.2018 kuni 03.02.2019 ellu projekt  AS Aegviidu Puit detailne energia- ja ressursiaudit”.

AS Aegviidu Puit viib projekti raames läbi Aegviidus asuva tootmisüksuse tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailse auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

KIK